Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardes Jaarmedia

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en de website van Jaarmedia. Jaarmedia is bekend bij de kamer van koophandel onder nummer: 72581980. Gevestigd aan de Boslaan 83, Lunteren 6741KD.

Artikel 1 Opslag beeldmateriaal en aanpassing materiaal

1a. De klant gaat akkoord er mee dat de beelden die worden omgezet, bewaard worden op computers van Jaarmedia.

1b. De beelden worden voor een duur van twee weken bewaard.

1c .De beelden worden in de derde week na factuurdatum verwijderd.

1d. Jaarmedia mag een sticker plakken op de ter beschikking gestelde materialen voor digitalisatie.

1e. Jaarmedia mag spoelen en tapes knippen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt voor de bescherming van het materiaal of de digitalisatie ervan.

Artikel 2 Prijzen

2a. De klant gaat akkoord met de prijzen die op de website van Jaarmedia staan vermeld.

2b. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen op de website inclusief BTW.

Artikel 3 Levertijd

3a. Levertijden zijn opvraagbaar en zijn gemiddeld.

3b. De klant gaat er mee akkoord dat de levering van de opdracht langer kan duren dan de levertijd die op de website staat vermeld.

3c. Spoedlevering is mogelijk. Echter betekent dit niet dat spoedlevering altijd zal lukken. Jaarmedia spant zich in om alle spoedorders binnen de daarvoor gestelde termijn te verwerken. Indien de spoedtermijn niet gehaald wordt, dan worden er geen kosten berekend voor spoedlevering.

3d. De termijn van spoedlevering gaat in vanaf het moment dat de banden zijn ontvangen door Jaarmedia. De termijn loopt af wanneer de banden klaarliggen bij het afhaalpunt of wanneer de banden op transport gaan.

Artikel 4 Niet omzetten banden

4a. Banden waarvan de kwaliteit en/of de staat te slecht is om te digitaliseren worden gedeeltelijk in rekening gebracht.

4b. Banden die leeg zijn worden niet in rekening gebracht.

4c. Jaarmedia behoudt zich het recht om ten alle tijden banden niet om te zetten, zonder dat Jaarmedia daarvoor uitleg verschuldigd is aan de klant.

4d. Jaarmedia zet van speelfilms, videobanden om. Hiervan wordt maximaal 1 kopie gemaakt op dvd. Voor de afdracht van de auteursrechten is de klant verantwoordelijk.

Artikel 5 Extra kosten

5a. Extra kopieën worden per 120 minuten beeldmateriaal gefactureerd, wanneer u dus een extra kopie wilt van een videoband die langer is dan 120 minuten, dan betaald u 2x het bedrag hiervoor.

5b. Wanneer een klant geen opgaaf doet van de gewenste omzetduur, dan is Jaarmedia gemachtigd om uit te gaan van de maximale opnameduur van de band. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor de klant.

Artikel 6 Privacy

6a. Jaarmedia behandelt alle orders met inachtneming van bescherming van privacy.

6b. Er worden geen beelden en foto’s gepubliceerd van beeldmateriaal dat de klant heeft laten omzetten.

6c. Computers waarop beeldmateriaal wordt gedigitaliseerd staan niet in verbinding met het internet. Tenzij de klant de beelden online geleverd wilt hebben.

6d. Medewerkers van Jaarmedia zijn zich er ten volle van bewust dat zij werken met privacy gevoelig materiaal.

Artikel 7 Klachten

7a. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na oplevering van de order te zijn ontvangen door Jaarmedia. Dit dient per mail te gebeuren.

7b. De klant ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van zijn of haar klacht.

7c. De klacht wordt binnen 14 dagen behandeld.

Artikel 8 Opdrachtformulier / Prijsaanvraag

8a. Op basis van de informatie die op een opdrachtformulier of prijsaanvraag staat wordt een order behandeld.

8b. De inhoud van de order kan alleen gewijzigd worden na overleg met Jaarmedia. Niet in alle gevallen kan een wijziging doorgevoerd worden.

Artikel 9 Transport en verpakking

9a. Jaarmedia is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte banden van de opdrachtgever c.q. leveringen van Videobandomzetten.com tijdens transport.

9b. Het verpakkingsmateriaal dat meegestuurd wordt door de klant wordt vernietigd, tenzij anders afgesproken.

9c. De klant draagt zelf zorg voor een goede verpakking van de order.

Artikel 10 Gratis ophalen en terug brengen

10a. In een straal van 7 km om Lisserbroek en een minimale bestelling van €45,- worden uw videobanden gratis opgehaald en terug gebracht.

10b. Iedere km dat buiten de straal van 7 km ligt wordt er 1,60 per km berekend. Dit is inclusief het ophalen en brengen.

Artikel 11 Betaling

11a. Betalingen van alle orders met uitzondering van orders bij servicepunten dienen 100% betaald te zijn voordat deze verwerkt worden. Het te laat betalen van een order kan zorgen voor een langere levertijd.

11b. Betalingen van orders die bij een servicepunt worden afgehaald, dienen voldaan te worden bij het servicepunt, dit kan contant of per pin. De order wordt pas meegegeven aan de klant indien er betaald is.

Artikel 12 Beeldrechten

De klant is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele beeldrechten bij het omzetten van banden die series, films of andere producties bevatten die (deels) vallen onder het auteursrecht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13a. Jaarmedia is niet aansprakelijk voor de media die gedigitaliseerd wordt.

13b. Jaarmedia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verlies van beeldmateriaal en/of audio en/of een te late levering.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle diensten van Jaarmedia is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld door de geschillencommissie.

Artikel 15 Herroepingsrecht

Vanaf het moment dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. Na de annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Digitaal kopieerbaren producten vallen buiten de herroepingsrecht. Gedurende de bedenktijd heeft de Consument het recht de Overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. Mochten er al betalingen zijn gedaan krijgt u het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Deze kosten bedragen circa 7,50 per pakket. Voor de retour Indien de Consument Jaarmedia heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen, zal Jaarmedia de Consument verzoeken schriftelijk afstand te doen van zijn/haar recht van herroeping. De kosten voor de retour zending zijn voor de consument. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug storten.

Artikel 16 Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Info@jaarmedia.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese UnieB

Hulp nodig?